0900 1701

☎️Bel voor (anonieme)psychische hulp

AD(H)D – ouders

AD(H)D – Ouders

In dit programma krijgen ouders van wie het kind de diagnose ADHD of ADD heeft gekregen of vergelijkbare klachten ervaart informatie, tips en handvatten. De ouders leren zo hun kind beter begrijpen en opvoedvaardigheden die kunnen helpen voor een positiever opvoedklimaat. Door het programma heen krijgen ouders informatie over de verschillende kenmerken en uitingen van AD(H)D, veel voorkomende uitdagingen (zoals uitstelgedrag, slapen, omgaan met veranderingen) en behoeften (zoals structuur, belonen & straffen en consequent zijn). Verder wordt er stilgestaan bij de ouder zelf, omdat de uitdagingen in de opvoeding extra druk kunnen leggen op de ouder. 

Voor wie is dit programma geschikt?

Dit programma is bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren met de diagnose AD(H)D.

Belangrijke onderwerpen die aan bod komen:

 • Wat is AD(H)D?
 • Waardoor ontstaat AD(H)D?
 • De hersenen & AD(H)D
 • Positieve kant van AD(H)D
 • Een diagnose en nu?
 • De opvoeding & AD(H)D
 • Uitdagingen (zoals: uitstelgedrag, omgaan met verandering, slapen, overzicht bewaren)
 • Behoeften (zoals: structuur, duidelijkheid & voorspelbaarheid, consequent zijn, directe feedback)
 • Hoe gaat het met de ouder

Enkele voordelen van het programma

 • Psycho-educatie over AD(H)D
 • Aandacht voor opvoedingstechnieken
 • Nadruk op de positieve kanten en relativering
 • Concrete oefeningen en praktische tips