0900 1701

☎️Bel voor (anonieme)psychische hulp

Afbouwen antidepressiva

Afbouwen antidepressiva

Het afbouwen van antidepressiva kan een spannend proces zijn. Bovendien ontbreekt het vaak aan duidelijke informatie. Zowel voor de cliënt als de arts kan het een zoektocht zijn wat nou de beste aanpak is. Dit programma biedt toegankelijke en eenduidige informatie over afbouwen. Als arts blijft je betrokken in het proces, maar de cliënt kan daarnaast een hoop zelf doen. Het programma start voorafgaand aan het afbouwen en loopt verder gelijk met het gehele afbouwproces. De cliënt start zo voorbereid en gemotiveerd met de afbouw, en ontvangt hulp en ondersteuning tijdens het afbouwen.

Voor wie is dit programma geschikt?

Dit programma is bedoeld als ondersteuning voor volwassenen voorafgaand en tijdens het afbouwen van antidepressiva. Het programma is zo geschreven dat deze voor verschillende problematieken waarvoor men tot antidepressiva kan zijn gestapt toepasbaar is (o.a. depressie, dwang- en angststoornis).

Hoe zet je het programma in?

 • Afbouwen antidepressiva is alleen blended in te zetten in samenspraak met de behandelaar.
 • Het maken en opstellen van een afbouwplan valt buiten dit programma en ligt geheel bij de behandelaar, uiteraard in samenspraak met de cliënt.
 • Het programma dient voorafgaand het afbouwproces te worden ingezet.
 • Het daadwerkelijke afbouwen van de cliënt gaat altijd in samenspraak met de behandelaar.
 • Het is belangrijk dat de cliënt op zijn of haar eigen tempo het programma kan volgen.
 • Bespreek de gemaakte opdrachten. Dit werkt namelijk motiverend. Uit eerdere feedback die wij hebben ontvangen, blijkt dat mensen het lastig vinden om gedachtenschema’s in te vullen. Het is goed hier extra begeleiding bij te geven.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Motivatie en doel
 • Wat kan je nu al doen? (o.a. leefstijl, bewegen, gedachtenschema’s, mindfulness)
 • Terugvalpreventie
 • Het afbouwplan
 • Informatie over afbouwen en onttrekkingsverschijnselen
 • Ondersteunende hulpmiddelen (o.a. steun van anderen, bezig blijven)

Enkele voordelen van het programma

 • Inzetbaar voor iedereen die antidepressiva wil afbouwen
 • Voorbereid afbouwen
 • Omvat het gehele afbouwproces
 • Praktische oefeningen en ondersteuning
 • Ontwikkeld met huisartsen en ervaringsdeskundigen
 • Ervaringen van anderen