0900 1701

☎️Bel voor (anonieme)psychische hulp

Autisme ouders

Autisme jongeren – Ouders

Het doel van het programma is om ouders meer inzicht te geven in wat autisme is. Dit wordt onder andere gedaan door de verschillende kenmerken toe te lichten en uitleg te geven over hoe informatie anders wordt verwerkt in de hersenen. Ouders krijgen een beter beeld van de behoeften en uitdagingen van hun kind. Daarnaast krijgen ze tips over hoe zij met het autisme van hun kind om kunnen gaan.

Het programma bestaat uit vijf sessies. In de eerste sessie krijgt de ouder kort informatie over wat autisme is. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan verschillende theorieën die autisme kunnen verklaren. De tweede sessie gaat over de verschillende kenmerken van autisme. Er wordt aandacht besteed aan onder andere informatieverwerking, sociale vaardigheden en de emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme. In de derde sessie komen verschillende behoeften aan bod, zoals structuur en afspraken, duidelijkheid en ondertitelen. Ook wordt stilgestaan bij verschillende uitdagingen, zoals omgaan met nee, emoties herkennen en sociale vaardigheden. Er worden tips gegeven over het omgaan met deze behoeften en uitdagingen. De vierde sessie staat in het teken van autisme en de puberteit, waarbij aandacht is voor de opvoeding, de puberteit, relaties en seksualiteit en de middelbare school. Er wordt tevens stilgestaan bij alarmbelsituaties. In de laatste sessie ligt de focus op de impact van autisme op de ouder, het omgaan met gevoelens en de toekomst.

Voor wie?

Ouders van jongeren met een autismespectrumstoornis in de leeftijdscategorie 12 tot 16 jaar.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Wat is autisme?
 • Kenmerken van autisme
 • Informatieverwerking
 • Prikkelverwerking
 • Emotionele ontwikkeling
 • Behoeften
 • Uitdagingen
 • De puberteit
 • De ouder zelf

Enkele voordelen van het programma

 • Veel informatie en handvatten
 • Inzichtgevende opdrachten
 • Een veelzijdig en volledig programma