0900 1701

☎️Bel voor (anonieme)psychische hulp

Autisme kinderen – ouders

Autisme Kinderen – Ouders

Het doel van het programma is om ouders meer inzicht te geven in wat autisme is. Dit wordt onder andere gedaan door de verschillende kenmerken toe te lichten en uitleg te geven over hoe informatie anders wordt verwerkt in de hersenen. Ouders krijgen een beter beeld van de behoeften en uitdagingen van hun kind. Daarnaast krijgen ze tips over hoe zij met het autisme van hun kind om kunnen gaan.

Het programma bestaat uit vijf sessies. 

In de eerste sessie krijgt de ouder kort informatie over wat autisme is. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan verschillende theorieën die autisme kunnen verklaren. 

De tweede sessie gaat over de verschillende kenmerken van autisme. Er wordt aandacht besteed aan onder andere informatieverwerking, sociale vaardigheden en de emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme. 

In de derde sessie komen verschillende behoeften aan bod, zoals structuur en afspraken, duidelijkheid en ondertitelen. Ook wordt stilgestaan bij verschillende uitdagingen, zoals omgaan met nee, emoties herkennen en sociale vaardigheden. Er worden tips gegeven over het omgaan met deze behoeften en uitdagingen. 

De vierde sessie staat in het teken van autisme in het dagelijks leven, waarbij aandacht is voor de opvoeding, het gezin en school. Er wordt tevens stilgestaan bij het toekomstperspectief. 

In de laatste sessie ligt de focus op de impact van autisme op de ouder, het omgaan met gevoelens en de toekomst. 

De onderwerpen in dit programma overlappen met het kinderprogramma, Autisme – Kinderen. Het kan daarom ook goed als aanvulling op het kinderprogramma ingezet worden. 

Voor wie is dit programma geschikt?

Dit programma is ontwikkeld voor ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) tussen de 8 en 12 jaar oud.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Wat is autisme?
 • Informatieverwerking
 • Prikkelverwerking
 • Sociale vaardigheden en communicatie
 • Emotionele ontwikkeling
 • Gewoontes, veranderingen en herhalend gedrag
 • Behoeften
 • Uitdagingen
 • De opvoeding
 • Thuis en het gezin
 • School
 • Impact van de diagnose
 • Eigen zorgen en gevoelens
 • Delen met je omgeving
 • Gebruik maken van de mogelijkheden
 • Toekomst

Enkele voordelen van het programma

 • Veel informatie en handvatten
 • Inzichtgevende opdrachten
 • Een veelzijdig en volledig programma