0900 1701

☎️Bel voor (anonieme)psychische hulp

Autisme

Autisme

Dit autismeprogramma richt zich op iemand met een autismespectrumstoornis (ASS) als uniek persoon, met zijn of haar sterke en minder sterke kanten. In het begin van het programma wordt informatie gegeven over wat ASS is, de diagnose en de bijbehorende gedragskenmerken. Ook is er aandacht voor acceptatie en verwerking van de diagnose ASS. Vervolgens krijgt iemand meer psycho-educatie over de oorzaak en verklaringsmodellen van ASS. 

In het programma wordt ook aandacht besteed aan de prikkelverwerking. Het zal gaan om het leren signaleren van prikkels  om overprikkeling eerder te leren herkennen en te voorkomen. Iemand gaat aan de slag met het aanbrengen van structuur om overprikkeling te voorkomen. Naast algemene prikkels wordt er specifiek ingegaan op sociale prikkels. Het zal gaan over communicatie, sociale normen, grenzen aangeven en hulpvragen. Tot slot is er aandacht voor instanties en websites die aanvullende hulp en informatie bieden.

Voor wie is dit programma geschikt?

Het autismeprogramma is bedoeld voor normaal- of hoogbegaafde volwassenen die zijn gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis (ASS).

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Diagnose
 • Gedragskenmerken
 • Sterke kanten
 • Oorzaak
 • IJsbergmodel
 • Doelen
 • Prikkels 
 • Overprikkeling
 • Rust en planning
 • Omgeving aanpassen
 • Ontspanning
 • Sociale signalen
 • Sociale normen
 • Praten over ASS
 • Grenzen
 • Hulp vragen
 • Instanties en websites voor hulp en informatie

Enkele voordelen van het programma

 • Psycho-educatie over autismespectrumstoornissen
 • Aandacht voor acceptatie van diagnose 
 • Richt zich op de cliënt als uniek persoon
 • Hulp in het aanbrengen van structuur
 • Bedoeld voor volwassenen