0900 1701

☎️Bel voor (anonieme)psychische hulp

Depressie – CGT

Depressie – CGT

In dit programma gaat iemand aan de slag met het verminderen van depressieve klachten. Dit wordt gedaan aan de hand van cognitieve gedragstherapie. 

Het programma begint met een korte uitleg over depressie. Aansluitend kan iemand een vragenlijst invullen om de ernst van de klachten te bepalen. Vervolgens stelt iemand doelen op waar hij of zij aan wil werken tijdens het volgen van het programma. Vervolgens wordt dieper ingegaan op het ontstaan van een depressie, van kwetsbaarheid in de genen tot aan stress en de omgeving. 

De volgende stappen richten zich op het hervinden van voldoening met behulp van een activiteitendagboek, het bepalen van activiteiten die iemand vroeger leuk vond en het maken van een planning. Ook leert iemand over hoe hij zich met behulp van mindfulness zijn of haar aandacht kan leren sturen. Hierna wordt ingegaan op de depressieve gedachten en stelt iemand een gedachteschema op. Er wordt gevraagd om deze gedachten uit te dagen en alternatieve gedachten op te stellen. 

Aan het eind van het programma kan iemand scoren in hoeverre de doelen zijn behaald en kan iemand nieuwe doelen stellen voor in de toekomst. Het programma sluit af met de vragenlijst om de voortgang te kunnen zien en met het opstellen van een terugvalplan. 

Voor wie is dit programma geschikt?

Dit programma is bedoeld voor volwassenen met een lichte tot matige depressie of depressieve klachten. Iemand moet in staat zijn om met enige regelmaat achter de computer te zitten. Het programma is niet geschikt voor mensen met suïcidale- of psychotische klachten. 

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Vragenlijst om klachten in beeld te brengen
 • Doelen
 • Positiviteit
 • Het ontstaan van een depressie
 • Activiteitendagboek
 • Plezierige activiteiten
 • Een planning maken
 • Goed voor jezelf zorgen
 • Ontspanning
 • Negatieve gedachten
 • Een situatie, twee gedachten
 • Gedachteschema
 • Gedachten uitdagen en veranderen
 • Terugvalplan

Enkele voordelen van het programma

 • Gebaseerd op cognitieve gedragstherapie
 • Geïntegreerde vragenlijst
 • Psycho-educatie over depressieve stoornis
 • Focus op hervinden van plezier en structuur
 • Gebruik van mindfulness ter ontspanning