0900 1701

☎️Bel voor (anonieme)psychische hulp

Depressie IPT

Depressie – IPT

Het programma begint met psycho-educatie over depressie. Daarna gaat iemand aan de slag met het aanbrengen van een dagstructuur om de klachten tegen te gaan. Er wordt een activiteitendagboek bijgehouden en iemand stelt een leuke-activiteitenlijst op. Zelfzorg komt aan bod in de vorm van informatie over slapen, voeding en beweging. Hierna wordt er informatie gegeven over de basis van de interpersoonlijke therapie. De drie fases (voorbereiding, focus en afronding) worden uitgelegd. Vervolgens wordt er gestart met de eerste fase, door alle focussen te onderzoeken. Er wordt een schematische weergave gemaakt van de belangrijke personen in iemands netwerk. Daarna worden de vier focuspunten kort aangestipt: rouw, conflicten, moeite met relaties en grote veranderingen. Tot slot wordt er een preventieplan gemaakt om een terugval zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor wie is dit programma geschikt?

Dit programma is bedoeld voor volwassenen met een lichte tot matige depressie of met depressieve klachten. Iemand moet in staat zijn om met enige regelmaat achter de computer te zitten. Het programma is niet geschikt voor mensen met suïcidale- of psychotische klachten. 

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Wat is een depressie?
 • Doelen
 • Vragenlijst
 • Positiviteit
 • Leuke activiteiten
 • Een planning maken
 • Activiteitendagboek
 • Slapen
 • Eten 
 • Bewegen
 • Ontspanning
 • Introductie IPT
 • Rouw
 • Conflict
 • Grote veranderingen
 • Moeite met relaties
 • Terugvalpreventie

Enkele voordelen van het programma

 • Gebaseerd op interpersoonlijke therapie
 • Toepassing van positieve psychologie
 • Aandacht voor het hervinden van plezier
 • Sessie over zelfzorg en goed slapen
 • Inzet van mindfulness