0900 1701

☎️Bel voor (anonieme)psychische hulp

EHBOorsuizen –
Controle over tinnitus

EHBOorsuizen – Controle over tinnitus

Het programma is ontwikkeld in samenwerking met Olav Wagenaar, klinisch neuropsycholoog. Het programma is gebaseerd op het door hem geschreven boek ‘Eerste hulp bij oorsuizen’. 

Dit e-Health programma is een online doe-het-zelf-gedragstherapie waarmee de cliënt meer controle kan krijgen over zijn of haar tinnitus. Gevoelens van machteloosheid en andere negatieve gevolgen zullen hierdoor afnemen. De cliënt krijgt psycho-educatie over oorsuizen. Daarnaast heeft de module tot doel psychische klachten te voorkomen. De cliënt gaat tijdens het volgen van dit e-Health programma op zoek naar de oorzaak van de overbelasting die tinnitus tot gevolg heeft. Ook leert de cliënt de negatieve gevolgen van tinnitus aan te pakken. Doordat hij/zij leert wat er wél gedaan kan worden, ontstaat er geruststelling. Het programma bevat, naast informatieve video’s en opdrachten gebaseerd op het gevolgenmodel en de cognitieve gedragstherapie, ook tips en oefeningen om de negatieve gevolgen aan te pakken.

Tip: aanvullend op het programma kan het boek ‘Eerste hulp bij oorsuizen’ van Olav Wagenaar gebruikt worden.

Voor wie is dit programma geschikt?

Dit programma is ontwikkeld voor volwassenen die regelmatig, dagelijks of altijd last hebben tinnitus en/of hyperacusis.

Belangrijke onderwerpen die aan bod komen:

  • Wat is oorsuizen?
  • Het ontstaan
  • De instandhouding van de klacht
  • Controle over de gedachten
  • Terugdringen van de negatieve gevolgen

Enkele voordelen van het programma

  • Psycho-educatie over oorsuizen
  • Neuropsychologische theorie stapsgewijs uitgelegd
  • Ontspanningsoefeningen
  • Bevat tips