0900 1701

☎️Bel voor (anonieme)psychische hulp

Gescheiden ouders – Jongeren

Gescheiden ouders – Jongeren

Het programma biedt jongeren een basis om met een scheiding om te gaan. Het programma start met informatie over wat een scheiding inhoudt. Vervolgens wordt er stilgestaan bij mogelijke gevoelens, gedachten en het loyaliteitsconflict. Daarna krijgt de jongere informatie en handvatten over de basis van communicatie en kan de jongere aan de slag gaan met verschillende oefeningen. Tot slot worden er handvatten gegeven om met de situatie om te gaan. 

Voor wie is dit programma geschikt?

Dit programma is ontwikkeld voor jongeren van 11-16 jaar met gescheiden ouders.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Informatie over scheiding
 • Wensen
 • Jouw situatie
 • Emoties
 • Gedachten
 • Communiceren
 • Omgaan met ruzie
 • Omgaan met veranderingen
 • Praktische dilemma’s
 • Goed voor jezelf zorgen
 • Steun in je omgeving

Enkele voordelen van het programma

 • Psycho-educatie over een scheiding en de gevolgen
 • Aandacht voor een mogelijk loyaliteitsconflict
 • Oefeningen over communicatie in het gezin
 • Concrete handvatten om met de situatie om te gaan