0900 1701

☎️Bel voor (anonieme)psychische hulp

NAH – Mantelzorg

NAH – Mantelzorg

Het programma biedt informatie en handvatten voor partners of andere naasten van iemand met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het doel van het programma is inzicht geven in de achtergrond en de gevolgen van hersenletsel, zodat de naaste beter met de gevolgen om kan gaan.

Het programma start met een korte introductie, gevolgd door informatie over niet-aangeboren hersenletsel. De tweede sessie gaat over de mogelijke gevolgen van hersenletsel. Er wordt psycho-educatie gegeven over cognitieve functies zoals informatieverwerking, geheugen en executieve functies. De gebruiker krijgt tips en adviezen over hoe om te gaan met cognitieve veranderingen. Daarnaast worden thema’s zoals belastbaarheid, karakter- en gedragsveranderingen en ziekte-inzicht behandeld. De derde sessie richt zich op de mantelzorger en de impact die het hersenletsel kan hebben op het dagelijks leven. Zo wordt er ingegaan op veranderingen binnen het gezin, rolveranderingen, relaties en seksualiteit. Er is aandacht voor het leren omgaan met de nieuwe situatie, zonder deze te hoeven accepteren. Zorgen voor jezelf is het overkoepelende thema van de vierde sessie. Onderwerpen als veerkracht, balans, om hulp vragen en ontspanning komen aan bod. De gebruiker krijgt in deze sessies handvatten om overbelasting te leren herkennen, voorkomen en verminderen. Tot slot wordt de gebruiker aangemoedigd om na te denken over een nieuw toekomstbeeld.

Voor wie is dit programma geschikt?

Dit programma is voornamelijk ontwikkeld voor partners van iemand met licht tot matig niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de revalidatiefase of chronische fase. Het programma kan ook gevolgd worden door ouders, (volwassen) kinderen, andere familieleden en vrienden.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • cognitieve functies
 • verminderde belastbaarheid
 • karakter- en gedragsverandering
 • angst en somberheid
 • prikkelbaarheid
 • rolverandering
 • verwerking
 • vergoedingen
 • professionele ondersteuning bij de zorg
 • zorgen voor jezelf
 • om hulp vragen
 • jezelf opladen
 • omgaan met emoties en gedachten
 • overbelasting en balans
 • de toekomst

Enkele voordelen van het programma

 • Het programma bevat informatie over verschillende cognitieve functies.
 • Het programma bevat praktische tips en handvatten voor bij mantelzorg van iemand met NAH.
 • Het programma besteedt aandacht aan zorgen voor jezelf en het vinden van een goede balans.
 • Het programma bevat ervaringen van andere mantelzorgers.
 • Het programma bevat een inzichtgevende animatie.