0900 1701

☎️Bel voor (anonieme)psychische hulp

Overspanning & burn-out

Overspanning & burn-out

Het programma start met psycho-educatie over klachten die passen bij overspanning of burn-out. Met behulp van een vragenlijst krijgt iemand meer zicht in de eigen klachten.

De volgende sessies volgen de richtlijn voor een burn-out. Volgens de richtlijn vindt het herstel plaats via drie fases. Als eerste is er de crisisfase waarin iemand tegen ziek worden aan zit of net ziek geworden is door overbelasting. In deze fase is het van belang weer tot rust te komen, voordat de oorzaak van de klachten wordt uitgezocht. Daarna komt de oplossingsfase, waarin gekeken wordt naar mogelijke oorzaken van het vastlopen en geoefend wordt met oplossingen daarvoor. Als laatste is er de toepassingsfase. Hier wordt stilgestaan bij hoe iemand veranderingen in de praktijk kan brengen zodat het ook daadwerkelijk geïntegreerd wordt in het dagelijks leven. Ook wordt een terugvalpreventie gemaakt en vult iemand nog een keer de vragenlijst in om de voortgang in kaart te brengen. 

Voor wie is dit programma geschikt?

Dit programma is bedoeld voor volwassenen die overspanningsklachten en/of een burn-out hebben. Het programma sluit voornamelijk aan bij mensen die zijn uitgevallen op werk, aangezien een aantal stappen zich hier op richten, maar dit is niet noodzakelijk. 

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Wat is een burn-out?
  • Klachten herkennen
  • Vragenlijst
  • Rust zoeken in de crisisfase; met aandacht voor tijd voor jezelf nemen, leefstijl, energiegevend schema, persoonlijkheid, omgaan met problemen en wat je moet regelen
  • Oplossen; met aandacht voor oorzaken werkstress, recept voor een burn-out, cirkel van betrokkenheid, gedachten en assertiviteit
  • Toepassen; met aandacht voor werkhervattingsplan, plannen, prioriteiten stellen en terugvalpreventie

Enkele voordelen van het programma

  • Informatie over een burn-out
  • Het programma sluit aan bij de drie verschillende fasen
  • Praktische tips en handvatten voor tijdens de crisisfase, om dingen te veranderen en tot actie over te gaan
  • Inzichtgevende opdrachten