0900 1701

☎️Bel voor (anonieme)psychische hulp

Overspanning & burn-out – Studenten

Overspanning & burn-out – Studenten

In dit programma voor studenten wordt in verschillende sessies gewerkt aan het herstellen van overspanning of burn-out. Het programma bestaat uit vier sessies met ieder een eigen thema.

De eerste sessie is een introductie van het programma. De student leert meer over wat overspanning en burn-out is en welke klachten erbij horen. Ook brengt de student in deze eerste sessie de eigen klachten in kaart. De tweede sessie heeft als doel het vinden van rust en ontspanning in de crisisfase. De student krijgt inzicht in de eigen draaglast en -kracht, richt zich op acceptatie en ontspanning, en neemt de eigen leefstijl onder de loep. De derde sessie sluit aan op de probleem- en oplossingsfase. Er is aandacht voor de oorzaken en gevolgen van de overspanning of burn-out. De student kijkt tevens naar mogelijke oplossingen. De overige stappen in deze sessie gaan over coping-stijlen, de invloed van gedachten, persoonlijkheid en het zoeken van sociale steun. In de laatste sessie, de toepassingsfase, leert de student hoe de vaardigheden en kennis van de vorige sessies kunnen worden toegepast in het dagelijks leven. De prioriteiten worden bepaald en er worden doelen gesteld. Tot slot stelt de student een terugvalpreventieplan op. Tijdens het programma wordt drie keer de Vierdimensionale Klachtenlijst ingevuld om te kijken of er een verandering plaatsvindt in de klachten.

Voor wie is dit programma geschikt?

Het programma is ontwikkeld voor studenten die te maken hebben met beginnende en milde overspannings- of burn-out-klachten.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Accepteren
 • Energiebalans
 • Ontspanningsoefeningen
 • Leefstijl
 • Coping
 • Invloed van gedachten
 • Sociale steun
 • Prestatiedruk
 • FOMO
 • Perfectionisme
 • Prioriteiten stellen
 • Doelen
 • Terugvalpreventie

Enkele voordelen van het programma

 • Er kan grotendeels zelfstandig worden gewerkt aan het programma
 • De opdrachten geven de student nieuwe inzichten
 • Ontwikkeld met experts en ervaringsdeskundigen