0900 1701

☎️Bel voor (anonieme)psychische hulp

Piekeren

Piekeren

In dit programma onderzoeken volwassenen waarom ze piekeren. Het programma start met een uitleg over piekeren en een vragenlijst om de mate van piekeren in kaart te brengen. Vervolgens worden er verschillende handvatten aangereikt om om te gaan met oplosbare en onoplosbare piekergedachten, en minder te piekeren. Ook wordt er aandacht besteed aan het loslaten van piekergedachten en te leren ontspannen. Gedurende het gehele programma vult de cliënt de piekerregistratie in.

Voor wie is dit programma geschikt?

Dit programma is ontwikkeld voor volwassenen met piekerklachten. De onderliggende problematiek kan hierbij variëren van depressieve klachten tot een laag zelfbeeld. Wanneer iemand gediagnosticeerd is met een gegeneraliseerde angststoornis, wordt ons programma ‘Gegeneraliseerde angst’ aangeraden.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Hoeveel piekert de cliënt (PSWQ vragenlijst) en waar wilt de cliënt aan werken?
  • Wat is piekeren?
  • Omgaan met oplosbaar piekeren aan de hand van oplossingsgericht denken
  • Omgaan met onoplosbaar piekeren aan de hand van afleiding zoeken en piekeren in perspectief zetten
  • Gedachten loslaten met aandacht voor: ontspanning (piekeren in bed), piekertijd inbouwen, accepteren en loslaten, en mindfulness
  • Piekerregistraties

Enkele voordelen van het programma

  • Piekeren in kaart brengen aan de hand van de PSWQ en piekerregistraties
  • Inzichtgevende en activerende opdrachten 
  • Technieken om oplosbare en onoplosbare gedachten op te lossen
  • Programma voor de sociale omgeving