0900 1701

☎️Bel voor (anonieme)psychische hulp

Signaleringsplan

Signaleringsplan

Het programma signaleringsplan is bedoeld om de cliënt inzicht te geven in hoe spanning zich rondom een crisis opbouwt. In de eerste sessie krijgt hij of zij uitleg over het signaleringsplan en het nut ervan. Daarna worden er vaardigheden besproken die kunnen bijdragen aan de stabiliteit van de cliënt. In de derde sessie gaat de cliënt stap voor stap zijn of haar signaleringsplan maken. 

Uit welke onderdelen bestaat de module signaleringsplan?

Het programma staat in het teken van het maken van een concreet signaleringsplan. Dit wordt gedaan aan de hand van drie verschillende fases: de stabiele fase, de risicofase en de crisisfase.

Voor wie is dit programma geschikt?

Dit programma is ontwikkeld voor volwassenen die het risico lopen om in een crisis terecht te komen. Het programma is een aanvulling op de behandeltrajecten van de GGZ, huisartsen- en ziekenhuiszorg. 

Onderwerpen die tijdens het programma aan bod komen:

  • Wat is een signaleringsplan?
  • Goed voor jezelf zorgen met aandacht voor structuur, ontspanning en om hulp vragen
  • Stabiele fase
  • Risicofase
  • Crisisfase
  • Na de crisis

Enkele voordelen van het programma

  • Bevat informatie om goed voor jezelf te zorgen
  • Met behulp van informatie en vragen leert iemand de stabiele, risico en crisisfase beter herkennen 
  • Iemand denkt na over wat hem of haar helpt
  • Signaleringsplan en een crisismeeneemkaart kunnen ook gedownload worden