0900 1701

☎️Bel voor (anonieme)psychische hulp

Somberheid

Somberheid

Het programma start met psycho-educatie over somberheid. Daarnaast kan iemand een vragenlijst invullen om de mate van eigen somberheidsklachten te onderzoeken. In de tweede sessie wordt de somberheid van de cliënt zelf verder in kaart gebracht. De twee daaropvolgende sessies bestaan voornamelijk uit cognitief gedragstherapeutische interventies. Er is aandacht voor activatie, leefstijl en cognitieve herstructurering. In de vijfde sessie is er ruimte voor acceptatie. In de laatste sessie vullen de cliënten opnieuw de vragenlijst in en wordt er stilgestaan bij een eventuele terugval. Gedurende het programma wordt er stilgestaan bij de persoonlijke doelen van de cliënt.

Voor wie is dit programma geschikt?

Dit programma is ontwikkeld voor volwassenen met somberheidsklachten. Het programma is bedoeld voor lichte tot matige problematiek en kan ook preventief ingezet worden.

Hoe zet je het programma in?

In principe is het programma zelfstandig door cliënten te volgen. Het programma is stapsgewijs opgebouwd in behapbare onderdelen. Vanwege de mogelijke problemen met de motivatie van sombere cliënten, is begeleiding wel wenselijk. Het bespreken van de in het programma gemaakte opdrachten werkt motiverend.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Wat is somberheid?
 • Vragenlijst
 • Doelen
 • Hoe ontstaat somberheid?
 • Stemmingsregistratie
 • Activiteiten
 • Leefstijl
 • Een planning maken
 • Gedachten, gevoelens en gedrag
 • Denkfouten
 • Acceptatie
 • Aandacht
 • Omgaan met een dip

Bekijk ook:

Enkele voordelen van het programma

 • Psycho-educatie over somberheid
 • Inzicht in de mate van somberheid doordat een vragenlijst wordt ingevuld
 • Aan de slag met activatie, gedachten en aandacht
 • Bevat mindfulnessoefeningen