0900 1701

☎️Bel voor (anonieme)psychische hulp

van Klacht naar Veerkracht

Over het online programma:

Het programma ‘ACT: van Klacht naar Veerkracht’ is een geschikte online behandeling die gericht is op het vergroten van de eigen veerkracht. Het hoofddoel van het programma is de cliënt helpen om de persoonlijke flexibiliteit (persoonlijke veerkracht) te vergroten, zodat deze flexibel om kan gaan met de obstakels op zijn/haar pad. Op deze manier kan de cliënt weer gaan investeren in de dingen die écht belangrijk voor hem/haar zijn. Het programma is gestoeld op Acceptance & Commitment Therapy (Hayes, Wilson & Strosahl, 1999). ACT therapie is breed inzetbaar; er hoeft geen sprake te zijn van een stoornis om met het programma aan de slag te gaan. Dit evidence-based transdiagnostisch programma is ontwikkeld door dr. Tim Batink.

Wat houdt ACT therapie in?

ACT therapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie waarbij het aanvaarden en omarmen van klachten (acceptatie) centraal staat. Er wordt nagedacht over hoe je een waardevol leven kunt leiden. Er wordt daarbij geoefend met het accepteren van klachten in plaats van er constant tegen te vechten. Hierdoor ontstaat er ruimte om te focussen op dingen die wel belangrijk zijn (commitment). De cliënt werkt systematisch aan psychologische flexibiliteit. Het doel is om de cliënt mentaal veerkrachtiger te maken.

De 6 kernwaarden van het ACT-model

ACT therapie bestaat in de praktijk uit de volgende 6 kernprocessen:

● Acceptatie: het aanvaarden van onverklaarde klachten.

● Defusie: afstand nemen van (vervelende) gedachten.

● Jezelf observeren en zelfcompassie (zelf als context): omgaan met het zelfbeeld.

● Mindfulness (hier-en-nu): volledig bewust raken van ervaringen.

● Waarden: stilstaan bij de zaken die wel belangrijk zijn.

● Toegewijde actie en handelen naar waarden.

Voor wie is het ACT programma geschikt?

Het programma is geschikt voor mensen vanaf 16 jaar die de eigen veerkracht willen vergroten en kan zowel begeleid als zelfstandig doorlopen worden. ACT: van Klacht naar Veerkracht is een transdiagnostisch programma en daardoor breed inzetbaar. Het programma kan worden ingezet bij verschillende psychische klachten zoals somberheid, angst en depressie, maar ook bij chronische pijn. Er hoeft echter geen sprake van een stoornis te zijn. Omdat het programma mensen handvatten biedt om met vervelende gedachten en gevoelens om te gaan, kan deze ook preventief worden ingezet.

Onderwerpen die aan bod komen:

Aan de hand van veel metaforen worden de volgende onderwerpen behandeld:

● Psychoeducatie ACT.

● Het worstelen met de eigen vervelende gedachten, gevoelens en lichamelijke ervaringen.

● Het accepteren van negatieve gedachten, gevoelens en lichamelijke ervaringen.

● Afstand leren nemen van de eigen gedachten (defusie).

● Identiteit, zelfconcepten en het zelfbeeld.

● Leven met aandacht, in het hier-en-nu (mindfulness).

● Je waarden; dingen die echt belangrijk zijn, jouw leven betekenis of zin geven en richting geven in je leven.

● Handelen naar je eigen waarden (toegewijd handelen).

● Psychologische flexibiliteit.

Enkele voordelen van het programma:

  • ACT is erkende evidence-based therapie.
  • Het is ontwikkeld voor een brede doelgroep.
  • Het bevat beeldende metaforen en persoonlijke voorbeelden.
  • Het biedt veel mogelijkheid tot het ontwikkelen van de eigen vaardigheden middels gevarieerde oefeningen.
  • Het biedt handvatten voor een waardevoller leven.