0900 1701

☎️Bel voor (anonieme)psychische hulp

Wachtlijsten in de GGZ

Wachtlijsten in de GGZ, een veel besproken onderwerp. Momenteel staan er meer dan 85.000 mensen op de wachtlijsten bij de GGZ. Wachtlijsten van een half jaar tot een jaar of langer zijn inmiddels “normaal”. Dit kan voor de mensen die dringend hulp nodig hebben ernstige gevolgen hebben.

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn de afgelopen jaren te hoog. Daardoor bestaat het risico dat cliënten niet op tijd passende zorg krijgen. Het probleem is ingewikkeld. Wachttijden in de ggz ontstaan door verschillende oorzaken die elkaar beïnvloeden. Sommige van die oorzaken liggen bij de zorgaanbieders. Bijvoorbeeld de onduidelijke verdeling van verantwoordelijk wanneer een cliënt op de wachtlijst staat. Of het gebrek aan samenwerking in de zorg. De IGJ kijkt of zorginstellingen genoeg doen om de wachttijden te verlagen. Hierbij hebben we aandacht voor de verschillende manieren om de wachttijden in de ggz terug te dringen.

Een mooi streven maar helaas zien we in werkelijkheid de wachtlijsten alleen maar oplopen. Voor 0900-1701 is dit mede een reden geweest om dit landelijke noodnummer te openen. Er zijn veel mensen die zo lang moeten wachten dat dit zorgt dat mensen nog zieker worden. Of dat hulp zelfs te laat komt.

Helaas wordt deze hulp nog niet vergoed door zorgverzekeraars, inmiddels lopen hier wel al gesprekken over.