0900 1701

☎️Bel voor (anonieme)psychische hulp

Wat doet drugs met het puber brein?

Wat doet drugs met het puberbrein? Vaak realiseren mensen die drugs gebruiken niet wat het met je brein doet en wat de gevolgen zijn op de korte en lange termijn.

Enkel telt voor velen het gevoel van korte duur of de verdoving. Dat ze zich daarna rot voelen nemen ze op de koop toe.

Bij verslaving spelen de hersenen een grote rol. Drugs (waar ook alcohol en nicotine bij horen) hebben namelijk rechtstreeks invloed op de hersenen.Drugs kunnen invloed uitoefenen op de werking van zowel de zenuwcellen van de hersenen als de neurotransmitters (signaalstoffen in de hersenen).

Elke drug heeft zijn eigen specifieke werking en invloed op verschillende neurotransmittersystemen. Wel hebben ze allemaal invloed op dopamine. Dopamine is een stof die hoort bij het beloningssysteem van de hersenen. Dopamine zorgt ervoor dat we ons tevreden en beloond voelen.

Door het gebruik van drugs wordt er in de hersenen meer dopamine gemaakt. Hierdoor voelen veel drugsgebruikers zich goed. Doordat dit gevoel fijn is willen drugsgebruikers dit vaker ervaren en gaan mensen dus ook vaker gebruiken. Er zijn ook mensen die drugs gebruiken als ze ongelukkig zijn. Dit ervoor zorgen dat mensen verslavende stoffen (overmatig) gebruiken.De zenuwcellen in de hersenen veranderen door het gebruiken van drugs.

De hersenen worden minder gevoelig voor de lichaamseigen neurotransmitters. Niet alleen voor dopamine, maar ook voor andere neurotransmitters zoals endorfine. Deze neurotransmitters binden normaal gesproken aan een ontvanger (receptor) op de hersencellen. Drugs hebben effecten op deze receptoren.

De receptoren kunnen:Toenemen in aantal. Hierdoor kunnen neurotransmitters of de drugs op meerdere plekken binden. Het gevoel dat deze neurotransmitters en/of drugs veroorzaken wordt hierdoor versterkt.Afnemen in aantal. Hierdoor kunnen neurotransmitters op minder plekken binden. Hierdoor kunnen normale gevoelens zoals angst minder sterk gevoeld worden. Dit gevoel wordt normaal gesproken veroorzaakt doordat de natuurlijke neurotransmitters binden aan de receptoren.

Omdat de bindingsmogelijkheden afnemen, neemt het te veroorzaken gevoel ook af.Veranderen; als de receptoren van vorm veranderen kunnen de neurotransmitters niet meer binden of juist veel beter binden.Drugsgebruikers zijn constant bezig met de drug en verlangen hevig naar het gebruiken van de drugs (hunkering).

Ze komen in een zich steeds herhalend patroon wat moeilijk te doorbreken is. Dit gedrag komt in dergelijke mate voor dat het dagelijkse leven hieronder lijdt. Deze mensen worden verslaafd genoemd.

Gevolgen voor de gezondheid

Korte termijn

Drugsgebruik kan leiden tot acute gezondheidsincidenten. Zo’n incident kan veroorzaakt worden door overdosering, vervuilde drugs en het combineren van verschillende drugs of drugs met alcohol. Maar persoonlijke kenmerken (denk aan vermoeidheid, psychische instabiliteit) en de fysieke omstandigheden (een hoge omgevingstemperatuur of een panieksituatie) kunnen elk middelengebruik risicovol maken.

Zo kan cannabisgebruik leiden tot somberheid en GHB (gammahydroxybutyraat (GHB) GHB is middel met een verdovende werking. Het werd vroeger gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar nu als partydrug. ) gebruik tot bewusteloosheid en ademhalingsstoornissen. In een kleinschalig onderzoek onder ecstasy-gebruikers wordt gepleit voor meer onderzoek naar gezondheidsincidenten door ecstasy omdat het er op lijkt dat veel ecstasy-gebruikers niet naar een EHBO gaan maar wel klachten als black outs of geheugenverlies ervaren.

Ook kunnen gebruikers zichzelf en anderen in gevaar brengen als ze onder invloed van drugs aan het verkeer deelnemen. In sommige gevallen maakt drugsgebruik agressief of ontstaan opgefokte situaties omdat mensen onder invloed anders reageren dan normaal verwacht kan worden. Tot slot hebben mensen onder invloed van drugs vaker onveilige seks of achteraf spijt van een seksuele ervaring.

Lange termijn

Op lange termijn kan drugsgebruik schadelijk zijn door het ontstaan van lichamelijke en psychische problemen en afhankelijkheid. Het risico op verslaving verschilt per drug: sommige drugs (zoals heroïne en GHB (gammahydroxybutyraat (GHB) GHB is middel met een verdovende werking.

Het werd vroeger gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar nu als partydrug, zijn snel verslavend, andere drugs (zoals ecstasy) hebben dat effect veel minder, al zijn er wel mensen die uitgaan zonder ecstasy niet leuk meer vinden. Ook de lichamelijke problemen verschillen per middel.

Zo kan het snuiven van cocaïne op den duur het neusslijmvlies beschadigen en het injecteren van drugs vergroot het risico op infectieziekten.

Middelengebruik op jonge leeftijd

Jongeren lopen extra risico door gebruik van drugs omdat hun lichaam en hersenfuncties nog niet volgroeid zijn. Middelengebruik op jonge leeftijd kan op korte termijn leiden tot gedragsproblemen en concentratiestoornissen, en op de lange termijn tot depressie, verslaving en andere gezondheidsschade. Ook zijn er aanwijzingen dat het gebruik van alcohol en drugs op jonge leeftijd een verstorend effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen.

Middelengebruik kan een rol spelen bij voortijdig schoolverlaten, met als gevolg een toenemende kans op werkloosheid, slechtere gezondheid en psychosociale problemen. Jongeren die in de adolescentie bijvoorbeeld beginnen met blowen behalen een lager schoolniveau, hebben een grotere kans op verslaving en wanneer zij er aanleg voor hebben lopen zij meer risico chronische psychische aandoeningen te krijgen