0900 1701

☎️Bel voor (anonieme)psychische hulp

Ziekte angst

Ziekteangst 

Het programma is ontwikkeld voor volwassenen met een ziekteangststoornis. Het verminderen van de angst en overbezorgdheid en het bijbehorende ziektegedrag zijn de doelen van het programma. De cliënt doet kennis op over ziekteangst, ziekteangst gedrag en het werkmodel dat het voortbestaan van de klachten verklaart. Het programma is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie en een deel van het programma bestaat daarom uit het krijgen van inzicht in automatische gedachten, overtuigingen en denkfouten en het uitdagen hiervan aan de hand van verschillende uitdaagtechnieken. De cliënt krijgt daarnaast inzicht in zijn ziekteangst gedragingen en gaat deze door middel van exposure en responspreventie verminderen. Het leren omgaan met stress, toelaten van gevoelens en onderzoeken van waar zij wel invloed op hebben zijn eveneens onderwerpen die aan bod komen. Aan het einde van het programma gaat de cliënt aan de slag met het opstellen van een terugvalpreventie plan.

Ziekteherstel en chronische pijnklachten

Voor wie is dit programma geschikt?

Dit programma is ontwikkeld voor volwassenen met ziekteangst.

Hoe gebruik je het programma?

Het programma kan deels zelfstandig door u doorlopen worden. Voor het vergroten van het behandeleffect wordt het sterk aangeraden om u aanvullende te laten begeleiden.

 • Neem het programma in grote lijnen door voordat je het verstuurt. Zo kun je je cliënt een gericht advies geven over het volgen van het programma.
 • Raad je cliënt aan om rustig de tijd te nemen om het programma te doorlopen.
 • Geadviseerd wordt om samen te bespreken met welke uitdaagtechnieken de cliënt aan de slag gaat en om samen een plan op te stellen voor het uitvoeren van exposure en responspreventie.
 • Bekijk het item ‘Inhoudsopgave’ in de Bibliotheek voor meer informatie over de inhoud van de stappen, wat te bespreken per stap en een tijdsindicatie.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Wat is ziekteangst?
 • De instandhouding aan de hand van het werkmodel
 • Gedachten en het uitdagen ervan
 • Ziekteangst gedragingen; geruststelling vragen, controleren van het lichaam en vermijding
 • Het voorkomen van terugval

Enkele voordelen van het programma

 • Sluit aan op de protocollaire behandeling van patiënten met angst voor (ernstige) ziekten
 • Psycho-educatie over ziekteangst
 • Ontspanningsoefeningen
 • Bevat video’s met ervaringsdeskundigen
 • Programma voor de sociale omgeving